มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ

มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บWe can remove default wordpress jQuery from the frontend so that to avoid conflict with the jQuery in the theme. In order to remove the default jQuery add the following code in the function.php file in the theme folder.

add_action('wp_enqueue_scripts', 'no_more_jquery');
function no_more_jquery(){
wp_deregister_script('jquery');
}

เพียงเท่านี้ jQuery ที่ติดมากับ WordPress เดิมๆ ก็จะไม่สามารถแสดงผลได้แล้วครับ

Leave a Reply

iameveme