Wordpress

วิธีแก้ปัญหา visual editor ของเวิร์ดเพรส

การแก้ไขปัญหา visual editor ของ wordpress เมื่อปุ่มหายไป หรือไม่แสดงผล

หลายๆคนอาจประสบปัญหากับ Visual Editor เมื่อมันใช้งานได้ไม่ปกติ หลังจากที่อัพเดทเวอร์ชั่นของเวิร์ดเพรสใหม่ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบปัญหานั้น หลังจากที่ได้ค้... อ่านต่อ...

Long Url วิธีทำให้ชื่อลิ้งค์ภาษาไทยของ wordpress ไม่ถูกตัดคำ

สำหรับใครที่ใช้งาน WordPress และมีปัญหาในการตั้งชื่อ URL ยาวๆ ซึ่ง WordPress จะกำหนดมาให้รองรับแค่ 200 ตัวอักษร หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็แค่ 60 ตัวอักษรเท่านั้น มั... อ่านต่อ...

WordPress Shortcodes และการใส่ฟังก์ชั่น Shortcodes ในไฟล์ธีมของเวิร์ดเพรส

Shortcodes ใน WordPress เป็นการใช้คำสั่งสั้นๆ ในส่วนของการจัดการเนื้อหา ที่จะเรียกใช้ฟังก์ชั่นเพื่อให้แสดงผลตามต้องการ โดยที่เราไม่ต้องทำการเขียนโค้ดให้เมื่อยมื... อ่านต่อ...