แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) คืออะไร และทำไมจึงสำคัญ

แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) คืออะไร และทำไมจึงสำคัญ??

วันนี้ผมขอแนะนำเรื่องพื้นฐาน(มากกก) แต่สำหรับผู้ที่ออกแบบเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่คุ้นหูคุ้นตากันดีซึ่งก็คือส่วนของ Sitemap หรืออีกชื่อที่คุ้นหูว่า “แผนผังเว็บไซต์” หรือ “แผนที่เว็บไซต์” เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ที่อธิบายถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ทั้งหมด ซึ่ง Sitemap นี้เองจะเป็นเหมือน “สารบัญ” หรือ “หน้าดัชนี” ของเว็บไซต์ ที่่รวม Link ทั้งหมดของเว็บไซต์ไว้ภายในหน้าเดียว และยังช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ Search Engine (Google,Bring,Yahoo) อีกด้วย มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ

ข้อดีของแผนผังเว็บไซต์ และทำไมการทำ Sitemap จึงสำคัญ

ในเว็บยุคแรกๆ จะนิยมทำ Sitemap เป็นหน้าเว็บหน้าหนึ่ง เพื่อ รวม link ของทุกๆหน้า ให้ผู้เยี่ยมชมได้ทราบถึง แผนผังการเชื่อมโยงทั้งหมดของเว็บไซต์ ในปัจจุบัน ก็มี Sitemap อีกประเภทหนึ่ง นั่นคือ Sitemap สำหรับ Search Engine โดยเฉพาะ เพื่อให้ Search Engine เข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย และเข้ามาเก็บข้อมูลตาม link ที่เราจัดทำไว้ให้ ต่อไปเป็นข้อดีของการทำ Sitemap ที่คุณเองอาจยังไม่ทราบ
  • ทำให้ผู้ชมเว็บไซต์เข้าใจโครงสร้างเว็บ และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • Sitemap ทำ ให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์เข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ และเห็นภาพรวมของ Link ในเว็บไซต์ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนา เนื่องจาก Sitemap จะแบ่งส่วนของเว็บไซต์ ไว้อย่างชัดเจน
  • ทำให้ Bot ของ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูล (index pages) ได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น
  • เป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO

รูปแบบของ Sitemap

มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บSitemap สำหรับผู้ชมเว็บไซต์ จะมีลักษณะดังนี้
https://www.iameve.me/sitemap

http://www.google.com/sitemap.html

Sitemap สำหรับ Search Engine จะมีลักษณะดังนี้

https://www.iameve.me/sitemap.xml

Leave a Reply

iameveme