วิธีแก้ไข Opencart กดปุ่ม add to cart บน IE ไม่ได้

internal_server_error <![CDATA[เวิร์ดเพรส &rsaquo; ผิดพลาด]]> 500