วิธีตั้ง http ให้เป็น Https ทุกหน้า สำหรับ Opencart 2+

วิธีตั้ง http ให้เป็น Https ทุกหน้า สำหรับ Opencart 2+ ให้ทำการเพิ่ม code ต่อไปนี้ในหน้า index ของเว็บไซต์

Leave a Reply

iameveme