วิธีตั้ง http ให้เป็น Https ทุกหน้า สำหรับ Opencart 2+

วิธีตั้ง http ให้เป็น Https ทุกหน้า สำหรับ Opencart 2+ ให้ทำการเพิ่ม code ต่อไปนี้ในหน้า index ของเว็บไซต์
if($_SERVER["HTTPS"] != "on")
{
header("Location: https://" . $_SERVER["HTTP_HOST"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
exit();
}

Leave a Reply

iameveme