วิธีการใช้งาน Layout ใน Opencart

ระบบ Layout ใน Opencart 1.5.x

เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Opencart 1.5 ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการแสดงผลของโมดูลต่างๆ ได้อย่างอิสระ ตำแหน่งของLayout มี 4 ส่วนดังรูปที่ 1   layout opencart layout opencart รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งของ layout เมื่อเทียบกับเทมเพลท Column left เป็นตำแหน่งสำหรับแสดงโมดูลให้อยู่ด้านซ้ายของหน้าเว็บ Content top เป็นตำแหน่งสำหรับแสดงโมดูลให้อยู่ตรงกลางด้านบนของหน้าเว็บ Content bottom เป็นตำแหน่งสำหรับแสดงโมดูลให้อยู่ตรงกลางด้านล่างของหน้าเว็บ Column right เป็นตำแหน่งสำหรับแสดงโมดูลให้อยู่ด้านขวาของหน้าเว็บ ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ เราสามารถกำหนดให้แต่ละโมดูลที่หลังร้านได้เลย ดังรูปที่ 2   layout opencart layout opencart รูปที่ 2 แสดงการกำหนดตำแหน่งของ Layout ให้แต่ละโมดูล

การเพิ่ม Layout ใหม่ให้กับระบบ Opencart

หากผู้ใช้ทำการติดตั้งโมดูลไปใหม่เช่นโมดูล Forum แล้วอยากจะกำหนดให้แต่ละกระทู้มีรายการสินค้าแนะนำแสดงอยู่ด้านล่าง เราต้องทำการเพิ่ม layout ให้กับระบบก่อน โดยไปที่เมนู ระบบ—-การแสดงผล—-เลย์เอาท์ ดังรูปที่ 3 layout management layout management     รูปที่ 3 การเข้าไปจัดการระบบเลย์เอาท์ หลังจากนั้นจะพบรายการเลย์เอาทั้งหมดของระบบ ให้กดที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มเลย์เอาท์ใหม่ของเราลงไป กรอกชื่อของเลย์เอาท์ จากนั้นกดเพิ่มเส้นทางให้กับเลย์เอาท์ ดังรูปที่ 4 layout add/edit layout add/edit     รูปที่ 4 แสดงรายละเอียดของเลย์เอาท์ 1.ชื่อของเลย์เอาท์ 2.ร้านค้าที่เราจะกำหนดเลย์เอาท์ใหม่เข้าไป(ในกรณีที่มีหลายร้าน ก็เลือกให้ถูกต้อง) 3.เส้นทางของเลย์เอาท์ คือ url ที่ปรากฏในช่อง address bar ตัวอย่างเช่น index.php?route=common/home ที่เน้นสีแดงนั้นแหละคือเส้นทาง สามารถระบบุแบบรวมได้เช่น information หมายถึง ทุกเส้นทางที่อยู่ภายใต้ information ได้แก่ information/contact, information/sitemap, information/information&information_id=xxx หรือระบุแยกย่อยลงไปได้เช่น  เลย์เอาท์ของสินค้าก็จะเป็น product/product เลย์เอาท์ของหมวดสินค้าก็จะเป็น product/category หากมีหลายเส้นทางก็กดเพิ่มได้เรื่อยๆ จากตัวอย่างจะกำหนดเป็น forum เพราะจะให้แสดงสินค้าแนะนำแสดงด้านล่างของโมดูล  Forum อย่าลืมกดปุ่ม จัดเก็บ เพื่อเก็บข้อมูล หลังจากนั้นให้เราเข้าไปกำหนด เลย์เอาท์ให้แต่ละโมดูลได้เลย การกำหนดเลย์เอาท์ให้แต่ละโมดูล เข้าไปที่เมนู ส่วนเสริม—โมดูล กดแก้ไขโมดูลที่เราต้องการจะเพิ่มเลย์เอาท์ กดที่ปุ่มเพิ่มโมดูล layout opencart to module layout opencart to module รูปที่ 5 แสดงการเลือกเลย์เอาท์ให้กับโมดูล เลือกเลย์เอาท์ว่าจะให้โมดูลที่เราแก้ไขไปแสดงที่เลย์เอาท์ไหน และก็เลือกตำแหน่งการแสดง(สีเขียว)ว่าจะให้แสดงตำแหน่งไหน และระบุลำดับการจัดเรียง ระบบจะเรียงจากน้อยไปมาก layout sort layout sort รูปที่ 6 แสดงการระบุการจัดเรียงการแสดงผลของเลย์เอาท์ Downloadเป็นไฟล์ PDF ได้ครับ จบวิธีการใช้งานระบบ Layout ใน Opencart

Leave a Reply

iameveme