วิธีการเอา common footer link พวกบริการลูกค้า พิเศษ ออกจาก Opencart

common-footer-menu-opencart วิธีการเอา common footer link พวกบริการลูกค้า ข้อมูล พิเศษ บัญชี ออกจากOpencart เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ ชื่อเทมเพลตนั้นๆ/template/common/footer.tpl    

Leave a Reply

iameveme