วิธีการเอา common footer link พวกบริการลูกค้า พิเศษ ออกจาก Opencart

common-footer-menu-opencart

วิธีการเอา common footer link พวกบริการลูกค้า ข้อมูล พิเศษ บัญชี ออกจากOpencart เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่

ชื่อเทมเพลตนั้นๆ/template/common/footer.tpl

 

 

Leave a Reply

iameveme