วิธีการสร้างหน้าใหม่บน Opencart

โดยปกติวิธีการสร้างหน้าเว็บใหม่ใน Opencart นั้นเราจะใช้ ข้อมูล(ระบบ–สินค้า—ข้อมูล) ในการสร้างขึ้นมา แต่ข้อจำกัดของมันก็คือ เราไม่สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลหรือ layout ให้เฉพาะบางหน้าของข้อมูลได้ วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราจึงต้องสร้างหน้าใหม่ขึ้นมา(static page) เพื่อที่จะสามารถกำหนด layout ให้กับหน้านั้นๆได้ วิธีการ ให้เตรียมไฟล์ดังต่อไปนี้
 • catalog/controller/information/static_page.php
 • catalog/language/(english/thai)/information/static_page.php
 • catalog/view/theme/(ธีมที่ใช้งาน)/template/information/static_page.tpl
1.เปิดไฟล์ catalog/controller/information/static_page.php และวางโค้ดดังต่อไปนี้
language->load('information/static_page');//เรียกใช้ภาษา
 
    $this->document->setTitle($this->language->get('heading_title'));

    $this->data['breadcrumbs'] = array();

    $this->data['breadcrumbs'][] = array(
      'text'   => $this->language->get('text_home'),
      'href'   => $this->url->link('common/home'),
      'separator' => false
    );

    $this->data['breadcrumbs'][] = array(
      'text'   => $this->language->get('heading_title'),
      'href'   => $this->url->link('information/static_page'),    
      'separator' => $this->language->get('text_separator')
    ); 
    
    $this->data['heading_title'] = $this->language->get('heading_title');


    if (file_exists(DIR_TEMPLATE . $this->config->get('config_template') . '/template/information/static_page.tpl')) {
      $this->template = $this->config->get('config_template') . '/template/information/static_page.tpl';
    } else {
      $this->template = 'default/template/information/static_page.tpl';
    }
    
    $this->children = array(
      'common/column_left',
      'common/column_right',
      'common/content_top',
      'common/content_bottom',
      'common/footer',
      'common/header'
    );
        
    $this->response->setOutput($this->render());    
  }
}
?>
2.เปิดไฟล์ catalog/language/(english/thai)/information/static_page.php แล้วก็ทำการใส่โค้ดนี้ลงไป

3.เปิดไฟล์ catalog/view/theme/(ธีมที่ใช้งาน)/template/information/static_page.tpl แล้วก็ใส่โค้ดนี้ลงไป
>
ข้อแนะนำ *** static_page แก้ไขได้ตามต้องการ จากนั้นให้เข้าไปที่หลังร้านเพื่อกำหนด layout ให้กับหน้านี้ information/static_page ถึงเวลาปรับโมดูลก็เข้าไปปรับในแต่ละโมดูลได้เลยว่าเราจะให้โมดูลไหนมาแสดงที่ layout นี้บ้าง ตัวอย่าง ผมจะเอาสินค้าล่าสุดมาแสดงที่หน้านี้ครับ http://demo.opencart2u.com/index.php?route=information/static_page ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการสร้างหน้าใหม่ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง แตกไฟล์แล้วเอาโฟลเดอร์ catalog วางไปที่ root ที่เราติดตั้งระบบ opencart ได้เลยครับ

Leave a Reply

iameveme