ปรับแต่ง .XML ให้ VQMOD รองรับภาษาไทย

internal_server_error <![CDATA[เวิร์ดเพรส &rsaquo; ผิดพลาด]]> 500