ว่าด้วยเรื่อง Remarketing เพื่อสร้างการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ

Remarketing คือ การจัดทำโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้ว แต่กำลังตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งลูกค้ากลุ่มเหล่านี้มีโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเราสูงกว่าลูกค้าปกติ เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาดูหลักและวิธีการในการทำ Remarketing กันดีกว่าครับ

ขั้นตอนในการทำ Remarketing มีอะไรบ้าง?

1. สร้างเอกลักษณ์กับแบรนด์สินค้า เพื่อให้เกิดการจดจำ

เป็นการติดตามลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาหรือข้อความในการโฆษณาให้น่าสนใจ เพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ เสริมสร้างการรับรู้และย้ำเตือนให้จดจำตราสินค้าของลูกค้า

2. สร้างความน่าสนใจให้ลูกค้าเดิม

ใช้สำหรับติดตามลูกค้าที่เคยเข้าเยี่ยมเว็บและสั่งซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว เพื่อให้กลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำอีกครั้ง หรือใช้การโฆษณาเพื่อชักชวนให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการกับเราใหม่อีกครั้ง

3. สร้างแรงกระตุ้นเพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

โดยการเลือกติดตามลูกค้าที่ยังลังเลใจที่จะซื้อหรือใช้บริการจากเรา ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ปิดการขายได้สำเร็จ หรือใช้วิธีการแจ้งโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อในเวลาพิเศษ หรือช่วงเทศกาลนั้นๆ

4. เสริมความน่าสนใจด้วยการแนะนำสินค้า

โดยเลือกเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบ่อยๆ ด้วยการนำเสนอสินค้าแนะนำและรายละเอียดที่ต้องการส่งเสริม เช่น เมื่อต้องการแนะนำสินค้าตกแต่งภายในบ้าน ก็เลือกให้ติดตามลูกค้าที่เข้ามาชมหน้าเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มนี้ หรือแจ้งโปรโมชั่นสำหรับสินค้าตัวนั้นโดยเฉพาะ เป็นต้น

มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ

มาถึงตรงนี้ เราสรุปการ Remarketing ง่ายๆ อาจหมายถึง ช่องทางที่สามารถทำให้เราออกแบบโฆษณาสินค้าและบริการที่สามารถระบุเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความชัดเจนในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพราะเราสามารถติดตามลูกค้าที่มีความสนใจ และเข้าชมเว็บไซต์ ได้ในทุกที่ในทุกการออนไลน์ครับ

Leave a Reply

iameveme