วิธี Clear log file ใน CWP

คำสั่งหลักๆที่จะใช้สำหรับการ ค้นหาไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อที่เราจะได้ทำการเลือก และลบ log ไฟล์เหล่านั้นครับ

ทีนี้เรามาเริ่มทำการ ลบ log ต่างๆที่มีขนาดใหญ่บน CentOS Web Panel โดยไปตาม Path ด้านล่างนี้กันครับ

Apache logs are in folder

CWP server logs and server services logs, including (PhpMyAdmin/Roundcube/API):

CSF & LFD firewall logs

SSH logs

Yum logs

FTP logs

MySQL logs

วิธ๊การก็คือ ให้เรา cd ไปที่ path ข้างต้น จากนั้นให้ใช้คำสั่ง du -h * เพื่อแสดงขนาดของไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดในพาธนั้นๆ

จากนั้นก็เลือกลบ log ในไฟล์ที่ต้องการด้วยคำสั่ง > filename.log ครับ

เราสามารถเช็คขนาดไฟล์อีกครั้งด้วยคำสั่ง du -h *

จะเห็นว่าพื้นที่ว่างภายใน Server ของเรากลับคืนมาแล้ว เนื่องจากเราทำการลบ log ในไฟล์นั้นๆไปแล้วนั่นเองครับ

สรุปรวมคำสั่งสำเร็จรูป

ต่อด้วย Mysql logs

คำสั่งแบบทีเดียวจบ


DELETE FROM scr_statement_deposit WHERE datetime < ‘2019-02-13’;

DELETE FROM player_credit WHERE create_at < ‘2019-02-13’;

Leave a Reply

iameveme