[Linux] วิธีลบ Apache HTTP Server บน linux server

มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ

เรามาเริ่มด้วยวิธีการลบ Apache HTTP Server เพื่อให้แน่ใจว่าแพ็คเกจที่ติดตั้งอยู่แล้ว จะไม่สร้างความผิดพลาดในการเรียกใช้งานเมื่อเรา ได้มีการติดตั้ง Apache HTTP Server จากแพ็คเกจตัวติดตั้งอื่นๆ ด้วยตัวเองครับ

โดยขั้นตอนที่ใช้สำหรับลบ Apache HTTP Server จากเซิร์ฟเวอร์ของเรา ทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ครับ

วิธีการลบ Apache HTTP Server
Apache HTTP Server มักจะมีแพคเกจที่ติดตั้งในสองรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย แพคเกจติดตั้งเริ่มต้นด้วย httpd เป็นส่วนประกอบหลักที่มีมาให้ในเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่แพคเกจติดตั้งเริ่มต้นด้วย mod_ ทำหน้าที่ในส่วนโมดูลของเซิร์ฟเวอร์ครับ

1.รันคำสั่งให้แสดงรายชื่อของแพคเกจทั้งหมดที่ติดตั้งด้วย httpd
ในหน้าต่าง terminal ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

เราก็จะได้รายชื่อทั้งหมดของแพคเกจที่ติดตั้งด้วย httpd ดังตัวอย่างด้านล่าง

2. ตามด้วยคำสั่งให้แสดงรายชื่อแพคเกจทั้งหมดที่ติดตั้งด้วย mod_
ในหน้าต่าง terminal ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

จะแสดงรายชื่อทั้งหมดของแพคเกจที่ติดตั้งด้วย mod_ ดังตัวอย่างด้านล่าง

3. พิมพ์คำสั่งที่ใช้สำหรับการลบ Apache HTTP Server โดยเราจะทำการลบแพคเกจข้างต้นทั้งหมด
ในหน้าต่าง terminal ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

ระบบจะแสดงชื่อ และรายละเอียดของทุกแพคเกจที่จะถูกลบออก โดยระบบจะให้เรายืนยันเพื่อดำเนินการต่อ [Y / N] ดังตัวอย่างด้านล่างครับ

4. ให้เรายืนยันโดย พิมพ์ Y และกด Enter เพื่อดำเนินการต่อ แพคเกจทั้งหมดก็จะถูกลบออกจากระบบของเราเป็นที่เรียบร้อยครับ

เพียงเท่านี้เราก็สามารถลบ Apache HTTP Server ออกจาก linux server ของเราแล้วครับ

Leave a Reply

iameveme