[Linux] วิธีลบ Apache HTTP Server บน linux server

มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ

เรามาเริ่มด้วยวิธีการลบ Apache HTTP Server เพื่อให้แน่ใจว่าแพ็คเกจที่ติดตั้งอยู่แล้ว จะไม่สร้างความผิดพลาดในการเรียกใช้งานเมื่อเรา ได้มีการติดตั้ง Apache HTTP Server จากแพ็คเกจตัวติดตั้งอื่นๆ ด้วยตัวเองครับ

โดยขั้นตอนที่ใช้สำหรับลบ Apache HTTP Server จากเซิร์ฟเวอร์ของเรา ทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ครับ

วิธีการลบ Apache HTTP Server
Apache HTTP Server มักจะมีแพคเกจที่ติดตั้งในสองรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย แพคเกจติดตั้งเริ่มต้นด้วย httpd เป็นส่วนประกอบหลักที่มีมาให้ในเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่แพคเกจติดตั้งเริ่มต้นด้วย mod_ ทำหน้าที่ในส่วนโมดูลของเซิร์ฟเวอร์ครับ

1.รันคำสั่งให้แสดงรายชื่อของแพคเกจทั้งหมดที่ติดตั้งด้วย httpd
ในหน้าต่าง terminal ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

yum list installed *httpd*

เราก็จะได้รายชื่อทั้งหมดของแพคเกจที่ติดตั้งด้วย httpd ดังตัวอย่างด้านล่าง

httpd.i686			2.2.15-15.el6.centos.1
httpd-devel.i686		2.2.15-15.el6.centos.1
httpd-manual.noarch		2.2.15-15.el6.centos.1
httpd-tools.i686		2.2.15-15.el6.centos.1

2. ตามด้วยคำสั่งให้แสดงรายชื่อแพคเกจทั้งหมดที่ติดตั้งด้วย mod_
ในหน้าต่าง terminal ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

yum list installed *mod_*

จะแสดงรายชื่อทั้งหมดของแพคเกจที่ติดตั้งด้วย mod_ ดังตัวอย่างด้านล่าง

mod_auth_kerb.i686		5.4-9.el6
mod_auth_mysql.i686		1:3.0.0-11.el6_0.1
mod_auth_pgsql.i686		2.0.3-10.1.el6
mod_authz_ldap.i686		0.26-15.el6
mod_dav_svn.i686		1.6.11-7.el6
mod_dnssd.i686			0.6-2.el6
mod_nss.i686			1.0.8-15.el6
mod_perl.i686			2.0.4-10.el6
mod_revocator.i686		1.0.3-9.el6
mod_ssl.i686			1:2.2.15-15.el6.centos.1
mod_wsgi.i686			3.2-1.el6

3. พิมพ์คำสั่งที่ใช้สำหรับการลบ Apache HTTP Server โดยเราจะทำการลบแพคเกจข้างต้นทั้งหมด
ในหน้าต่าง terminal ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

yum remove httpd httpd-devel httpd-manual httpd-tools mod_auth_kerb mod_auth_mysql mod_auth_pgsql mod_authz_ldap mod_dav_svn mod_dnssd mod_nss mod_perl mod_revocator mod_ssl mod_wsgi

ระบบจะแสดงชื่อ และรายละเอียดของทุกแพคเกจที่จะถูกลบออก โดยระบบจะให้เรายืนยันเพื่อดำเนินการต่อ [Y / N] ดังตัวอย่างด้านล่างครับ

========================================================================================
 Package			Arch		Version				Size
========================================================================================
Removing:
 httpd				i686		2.2.15-15.el6.centos.1		2.8 M
 httpd-devel			i686		2.2.15-15.el6.centos.1		525 k
 httpd-manual			noarch		2.2.15-15.el6.centos.1		3.5 M
 httpd-tools			i686		2.2.15-15.el6.centos.1		128 k
 mod_auth_kerb			i686		5.4-9.el6			61 k
 mod_auth_mysql			i686		1:3.0.0-11.el6_0.1		46 k
 mod_auth_pgsql			i686		2.0.3-10.1.el6			55 k
 mod_authz_ldap			i686		0.26-15.el6			189 k
 mod_dav_svn			i686		1.6.11-7.el6			161 k
 mod_dnssd			i686		0.6-2.el6			47 k
 mod_nss			i686		1.0.8-15.el6			218 k
 mod_perl			i686		2.0.4-10.el6			6.0 M
 mod_revocator			i686		1.0.3-9.el6			255 k
 mod_ssl			i686		1:2.2.15-15.el6.centos.1	181 k
 mod_wsgi			i686		3.2-1.el6			166 k
Removing for dependencies:
 gnome-user-share		i686		2.28.2-3.el6			1.1 M
 ipa-server			i686		2.2.0-16.el6			3.6 M
 ipa-server-selinux 		i686		2.2.0-16.el6			55 k
 mailman			i686		3:2.1.12-17.el6			34 M
 perl-Frontier-RPC		noarch		0.07b4p1-9.el6			62 k
 webalizer			i686		2.21_02-3.3.el6			329 k

Transaction Summary
=========================================================================================
Remove       21 Package(s)

Installed size: 54 M
Is this ok [y/N]:

4. ให้เรายืนยันโดย พิมพ์ Y และกด Enter เพื่อดำเนินการต่อ แพคเกจทั้งหมดก็จะถูกลบออกจากระบบของเราเป็นที่เรียบร้อยครับ

เพียงเท่านี้เราก็สามารถลบ Apache HTTP Server ออกจาก linux server ของเราแล้วครับ

Leave a Reply

iameveme