วิธีแก้ GDBus Error: org freedesktop PolicyKit1 Error Failed

ข้อความ error นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราสั่ง restart services ที่รันอยู่บน systemd

วิธีแก้ปัญหามีดังนี้:

และเพิ่ม config command ต่อไปนี้ใน /etc/fstab ครับ

ต่อด้วยการสั่งให้ mount ไปที่เราเพิ่มไว้ก่อนหน้า และทำการ restart polkit ครับ

Leave a Reply

iameveme