วิธีติดตั้ง ImageMagick ให้ Php 7.x บน Centos 7

ImageMagick เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแก้ไขเขียนหรือแปลงรูปภาพบิตแมป มันสามารถอ่านและเขียนภาพในหลากหลายรูปแบบเช่น GIF, JPEG, PNG, Postscript และ TIFF นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ ImageMagick เพื่อปรับขนาด, พลิก, กระจก, หมุน, บิดเบี้ยว, ตัดและแปลงภาพ, ปรับสีของภาพ, ใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ นั่นเอง

1. ติดตั้งแพคเกจที่จำเป็น

yum install gcc php-devel php-pear

2. Install ImageMagick

yum install ImageMagick ImageMagick-devel

3. Install ImageMagick PHP Extension

pecl install imagick
echo "extension=imagick.so" > /etc/php.d/imagick.ini

4. Restart Apache and Check Extension

service httpd reload

Leave a Reply

iameveme