ติดตั้งและตั้งค่า vps สำหรับ Centos7+CWP

ตั้งค่า Hostname ให้กับ VPS

คำสั่ง hostnamectl การใช้งานคำสั่งนี้ก็ง่ายมาก ถ้าต้องการดู hostname ก็ใช้คำสั่ง hostnamectl หรือ hostnamectl status ดังนี้

จะได้ผลลัพท์ดังภาพ

ถ้าต้องการเปลี่ยน hostname ก็ใช้คำสั่ง

เปลี่ยน YOUR-HOSTNAME เป็นชื่อที่คุณต้องการ เป็นอันเสร็จการตั้งค่า Hostname

Update Centos 7 และ Reboot

ตั้งค่า Timezone ให้ถูกต้อง

ตั้งค่า Timezone ให้ถูกต้องก่อนที่จะคอนฟิก ntp เพื่อให้เครื่องมีเวลาตรงกับมาตรฐาน ต้องตั้งค่า timezone ของเครื่องให้ถูกต้องก่อนบน CentOS 7 สามารถใช้คำสั่ง timedatectl เพื่อดูวันเวลา ค่า timezone ที่เลือกไว้

หากตอนติดตั้ง CentOS 7 เลือก Timezone ไว้ไม่ถูกต้อง เช่นเลือกไว้เป็น Asia/Singapore ซึ่งเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

หากต้องการเปลี่ยนให้เป็นเวลาไทย ซึ่งใช้ชื่อ Timezone: Asia/Bangkok สามารถใช้คำสั่ง timedatectl ระบุออปชัน set-timezone ตามด้วยชื่อ Timezone ที่ต้องการ

ติดตั้งและคอนฟิก chrony

ใช้คำสั่ง yum เพื่อติดตั้ง chrony

ไฟล์คอนฟิกของ chrony คือ /etc/chrony.conf ดีฟอลต์จากการติดตั้ง จะมีรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ NTP Server ที่เปิดบริการสาธารณะ ให้เราไปเทียบเวลาได้

คอนฟิกดีฟอลต์สามารถใช้งานได้เลย แต่เครื่องเราต้องต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ได้

ใช้คำสั่ง systemctl ระบุออปชัน start เพื่อรัน chronyd

ติดตั้ง Centos Web Panel

เสร็จ

 

Leave a Reply

iameveme