ตรวจสอบทุกการเชื่อมต่อด้วย NETSTAT Command

ตรวจสอบทุกการเชื่อมต่อด้วย NETSTAT Command

Netstat เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงการเชื่อมต่อทั้ง Inbound และ Outbound ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นบนระบบ ไม่ว่าจะมาจากโปรโตคอล TCP, UDP, ICMP และอื่นๆ รวมไปถึงหมายเลข Port และ IP ของ Client ออกมาให้เราดูเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Server ของเราครับ

ตัวอย่างนี้ เป็นการแสดงว่า ณ เวลานั้นๆ มีผู้เชื่อมต่อ Server เท่าไหร่ ซึ่งไม่ควรเกินจากที่เรากำหนดไว้ด้วยคำสั่ง

netstat -ntu | grep SYN_RECV | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr

ต่อไปหากเราต้องการแสดงจำนวน Connections ที่เกิดขึ้นกับ Server ต่อ 1 ip ให้เราใช้คำสั่ง

netstat -ntu | grep ESTABLISHED | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr

ระบบจะแสดงจำนวนที่เชื่อมต่อ และ ip address ของ Client ให้เราครับ

ซึ่งในส่วนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการเชื่อมต่อที่เราไม่ต้องการ เพื่อทำการบล็อก ip address นั้นๆ ได้ครับ

Leave a Reply

iameveme