การใช้งาน CentOS Linux และคำสั่งในการใช้งาน ตอนที่ 3

มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ จากตอนที่ผ่านมา ผู้อ่านคงได้ทราบและทดลองใช้งานระบบลีนุกซ์กันไปแล้ว บทความตอนนี้เป็นบทความที่สอนคำสั่งเพิ่มเติมของระบบลีนุกซ์ คำสั่งเพิ่มเติมของระบบลีนุกซ์ รวมถึงคำสั่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ
มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ
มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ
มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ การเรียกใช้อุปกรณ์ต่างๆ บนระบบ Linux
ในการเรียกใช้งานอุปกรณ์ภายนอก ไม่ว่าจะเป็น CD/DVD, Floppy Disk, Thumb Drive, Hard Disk เราสามารถเรียกใช้งานโดยใช้คำสั่ง mount หากมีรายการอุปกรณ์อยู่ในไฟล์ /etc/fstab อยู่แล้ว เราสามารถเรียกใช้งานโดยใช้คำสั่งสั้นๆ ได้เช่นกัน การเรียกใช้งาน CD-ROM
ในการเรียกงานงานแผ่น CD หรือแผ่น DVD สามารถเรียกใช้งานโดยการใช้คำสั่ง Mount อุปกรณ์ดังนี้
==========
# mount /dev/cdrom /mnt [enter] ทำการเรียกใช้ซีดีพร้อมนำข้อมูลไปเก็บไว้ที่ห้อง mnt ชั่วคราว
# cd /mnt [enter] เข้าไปในห้อง mnt
# ls [enter] ดูรายละเอียดข้อมูล
# cd CentOS [enter] เข้าไปยังห้อง CentOS
# ls [enter] ดูรายละเอียดข้อมูล
========== มาดูวิธี Remove WordPress default jQuery ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บ การยกเลิกการ Mount CD-ROM
==========
# cd [enter] กลับไปยังไดเร็กทอรี่ราก
# umount /dev/cdrom [enter] ยกเลิกการใช้งานซีดีรอม
# eject [enter] สั่งอีเจ็กซ์ซีดีรอม
========== การเรียกใช้งาน Floppy Disk
# mount /dev/fd0 /mnt [enter] ทำการเรียกใช้ Floppy Disk พร้อมนำข้อมูลไปเก็บไว้ที่ห้อง mnt ชั่วคราว
# cd /mnt [enter] เข้าไปในห้อง mnt
# ls [enter] ดูรายละเอียดข้อมูล
# cd [enter] กลับไปยังไดเร็กทอรี่ราก
# umount /dev/fd0 [enter] ยกเลิกการใช้งาน Floppy Disk
หรือ
# umount /dev/floppy [enter]

Leave a Reply

iameveme