[อย่างFast] ติดตั้ง Docker และ Docker-compose บน Ubuntu 18.04

https://i1.wp.com/stackify.com/wp-content/uploads/2019/05/Feature-Image-Blog-Post-Docker-Container-vs-Image-881x441.jpg?resize=881%2C441&ssl=1

โดยทั่วไปแล้ว มีวิธีการติดตั้ง Docker หลักๆ อยู่ 3 วิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ครับ

  • Docker repositories: เป็นวิธีการติดตั้งและอัพเกรด แนะนำสำหรับการติดตั้งแบบออนไลน์
  • Manual download, installation, and upgrades: เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  • Using automated scripts: เหมาะสำหรับการพัฒนาหรือทดสอบการใช้งานระบบ

ในส่วนนี้เราจะพูดถึงการติดตั้งโดยใช้ Docker repositories เราจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งและอัพเกรดเครื่องมือจาก Dockerhub.io โดยทั่วไปคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากที่เก็บของระบบปฏิบัติการได้ แต่นี่อาจไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้แหล่งที่มาอย่างเป็นทางการของ Docker เมื่อเป็นไปได้

Install Docker On Ubuntu

สำหรับบทความนี้เราจะใช้ Ubuntu 18.04

  1. เริ่มต้นแบบรวบรัดด้วยการอัพเดตแพ็กเกจ และติดตั้ง dependencies ผ่าน https กันก่อน
sudo apt update && sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

2. ต่อไปคือการเพิ่ม GPG key – เพื่อความปลอดภัย และรับรองว่าไฟล์ที่เรากำลังจะติดตั้งนั้นมาจาก Docker Official จริงๆ

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

3. ต่อด้วยการติดตั้ง Docker Repository และตามด้วยอัพเดต apt source ของเรา

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable" && sudo apt update

4. ติดตั้ง Docker เวอร์ชั่นล่าสุดได้เลยครับ

sudo apt install docker-ce

และต่อด้วย install Docker-compose ครับ

sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.21.2/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

และสุดท้ายเป็นการตั้งค่า Permission ครับ

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Leave a Reply

iameveme