อัพเกรด CWP เป็น http/2+PHP-FPM

หลักการต่างๆของ HTTP/2

หลักการที่สำคัญมากคือ HTTP/2 นั้นไม่ได้แก้ไขการเรียกใช้งาน HTTP ที่มีอยู่แล้ว เรื่อง high-level ยังคงเหมือนเดิมเราสามารถใช้ get post method status header field (เกือบทั้งหมด) ได้ตามปกติ เพียงแต่ HTTP/2 นั้นเป็นการวางฐานของการส่งข้อมูล HTTP ใหม่ (ระดับ transfer) ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น code ของ web ต่างๆยังคงเขียนได้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลง (compatibility เป็นเรื่องปกติที่ต้องพิจารณาในการร่าง protocol ใหม่อยู่แล้ว)

  1. Multiplexed streams

Stream แปลตรงๆตัวคือเส้นสาย มันคือสายที่ใช้ในการ transfer ข้อมูลภายใน connection อีกที โดยหนึ่ง TCP connection สามารถมีได้หลาย HTTP/2 streams แต่ละ stream สามารถส่งข้อมูลแบบ bi-directional ได้ สร้างได้ ปิดได้ อีกทั้งยังมีระบบ flow control สำหรับควบคุมปริมาณข้อมูลในแต่ละ stream อีกด้วย พูดถึงขนาดนี้ หลายคนจินตนาการว่ามันคือ mini-connection ใน TCP connection อีกทีก็ไม่ผิดครับ ตัวผมเองก็ชอบเปรียบเทียบเป็นท่อส่งข้อมูล ซึ่ง idea จะประมาณภาพข้างล่างครับ เราสามารถลด connections 3 อันให้เหลือ connection เพียงอันเดียว แล้วให้ข้างในเป็น 3 streams แทน

let’s get started

Upgrading OS to latest version :

Upgrading Autoconf :

Upgrading Openssl  :

Installing Nghttp2 :

nghttp2 is an implementation of HTTP/2

Rebuilding Apache with http2 support from CWP GUI :

First backup the httpd.conf

Goto Apache Settings >> Apache Re-Build >> Select Next

Next Add this flag/line at the end of the “Additional configuration” :

--enable-http2

then Click on Start Compiler in background.

After you builded Apache we need to enable HTTP/2 withing Apache config :

then add this line and save it :

Leave a Reply

iameveme