วิธีบล็อกipต่างประเทศไม่ให้เข้าเว็บเรา (ประเทศไทย)

สร้างไฟล์ .htaccess แล้วเอาข้อความนี้ใส่ไปที่ พาสเว็บหลักเลยครับ ใครมีอยู่แล้วก็ใส่เพิ่มไปได้

อนึ่ง มันกันไม่ 100% แต่ก็สามารถกันได้ ระดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับ SYSTEM เจ้าของเครื่องเลย

#all rights reserved.
#This list may not be redistributed in any form.
#this list includes network data on the following countries:
#THAILAND
<Limit GET POST>
order deny,allow
allow from 1.0.128.0/17
allow from 1.1.128.0/17
allow from 1.2.128.0/17
allow from 1.4.128.0/17
allow from 1.10.128.0/17
allow from 1.20.0.0/16
allow from 1.46.0.0/15
allow from 1.179.128.0/17
allow from 5.10.77.192/29
allow from 5.153.7.232/29
allow from 14.128.8.0/22
allow from 14.207.0.0/16
allow from 23.92.210.88/30
allow from 23.92.216.140/30
allow from 23.92.221.160/28
allow from 23.228.83.192/26
allow from 27.55.0.0/16
allow from 27.100.40.0/21
allow from 27.123.16.0/22
allow from 27.130.0.0/16
allow from 27.131.128.0/18
allow from 27.145.0.0/16
allow from 27.254.0.0/16
allow from 31.14.103.0/25
allow from 31.14.103.128/25
allow from 42.96.104.0/22
allow from 43.228.80.0/22
allow from 43.228.196.0/22
allow from 43.229.44.0/22
allow from 43.229.76.0/22
allow from 43.229.132.0/22
allow from 43.229.148.0/22
allow from 43.241.56.0/22
allow from 43.245.144.0/22
allow from 43.246.184.0/22
allow from 43.247.56.0/22
allow from 43.249.32.0/22
allow from 43.249.56.0/22
allow from 43.249.60.0/22
allow from 43.249.64.0/22
allow from 43.249.68.0/22
allow from 43.249.104.0/22
allow from 43.249.108.0/22
allow from 43.249.112.0/22
allow from 43.251.252.0/22
allow from 43.252.120.0/22
allow from 43.254.132.0/22
allow from 43.255.240.0/22
allow from 45.64.76.0/22
allow from 45.64.184.0/22
allow from 45.112.64.0/22
allow from 45.112.140.0/22
allow from 45.113.60.0/23
allow from 45.113.84.0/22
allow from 45.115.50.0/23
allow from 45.115.118.0/24
allow from 45.116.216.0/22
allow from 45.121.60.0/22
allow from 45.122.48.0/22
allow from 45.125.228.0/22
allow from 45.126.224.0/22
allow from 49.0.64.0/18
allow from 49.48.0.0/15
allow from 49.50.232.0/22
allow from 49.228.0.0/14
allow from 49.237.0.0/16
allow from 58.8.0.0/15
allow from 58.10.0.0/15
allow from 58.64.0.0/17
allow from 58.82.128.0/18
allow from 58.97.0.0/17
allow from 58.136.0.0/16
allow from 58.137.0.0/16
allow from 58.147.0.0/17
allow from 58.181.128.0/17
allow from 59.153.208.0/22
allow from 61.7.128.0/17
allow from 61.19.0.0/18
allow from 61.19.64.0/18
allow from 61.19.128.0/17
allow from 61.90.0.0/16
allow from 61.91.0.0/18
allow from 61.91.64.0/18
allow from 61.91.128.0/19
allow from 61.91.160.0/19
allow from 61.91.192.0/18
allow from 94.177.24.0/23
allow from 94.177.104.0/23
allow from 101.51.0.0/16
allow from 101.108.0.0/15
allow from 103.1.160.0/22
allow from 103.1.164.0/22
allow from 103.2.112.0/22
allow from 103.3.64.0/22
allow from 103.3.176.0/22
allow from 103.4.156.0/22
allow from 103.4.216.0/22
allow from 103.4.228.0/22
allow from 103.5.24.0/22
allow from 103.5.120.0/22
allow from 103.6.162.0/24
allow from 103.6.165.0/24
allow from 103.6.182.0/23
allow from 103.7.16.0/22
allow from 103.7.56.0/22
allow from 103.8.128.0/22
allow from 103.8.208.0/22
allow from 103.10.228.0/22
allow from 103.11.12.0/22
allow from 103.13.28.0/22
allow from 103.13.212.0/22
allow from 103.13.228.0/22
allow from 103.14.8.0/22
allow from 103.14.164.0/22
allow from 103.15.88.0/22
allow from 103.15.144.0/22
allow from 103.16.204.0/22
allow from 103.19.104.0/22
allow from 103.20.120.0/22
allow from 103.20.204.0/22
allow from 103.21.24.0/22
allow from 103.22.180.0/22
allow from 103.23.120.0/22
allow from 103.23.246.0/24
allow from 103.25.96.0/22
allow from 103.25.240.0/22
allow from 103.26.20.0/22
allow from 103.26.180.0/22
allow from 103.27.100.0/22
allow from 103.27.200.0/22
allow from 103.28.100.0/22
allow from 103.28.124.0/22
allow from 103.29.188.0/22
allow from 103.30.124.0/22
allow from 103.35.96.0/22
allow from 103.40.116.0/22
allow from 103.40.132.0/22
allow from 103.40.136.0/22
allow from 103.40.140.0/22
allow from 103.40.144.0/22
allow from 103.40.148.0/22
allow from 103.40.180.0/22
allow from 103.40.184.0/22
allow from 103.40.188.0/22
allow from 103.41.58.0/23
allow from 103.41.84.0/22
allow from 103.42.128.0/22
allow from 103.43.136.0/24
allow from 103.43.229.0/24
allow from 103.44.44.0/24
allow from 103.44.216.0/22
allow from 103.47.84.0/22
allow from 103.48.12.0/24
allow from 103.48.204.0/22
allow from 103.49.148.0/23
allow from 103.51.10.0/23
allow from 103.51.64.0/22
allow from 103.51.224.0/22
allow from 103.55.0.0/22
allow from 103.55.54.0/23
allow from 103.55.59.0/24
allow from 103.55.140.0/22
allow from 103.58.148.0/22
allow from 103.60.185.0/24
allow from 103.196.12.0/23
allow from 103.196.158.0/23
allow from 103.197.244.0/22
allow from 103.198.152.0/22
allow from 103.225.168.0/23
allow from 103.228.4.0/22
allow from 103.229.92.0/22
allow from 103.229.108.0/22
allow from 103.230.132.0/22
allow from 103.232.40.0/22
allow from 103.233.80.0/22
allow from 103.233.176.0/22
allow from 103.233.192.0/22
allow from 103.240.60.0/22
allow from 103.241.28.0/22
allow from 103.241.32.0/22
allow from 103.242.144.0/22
allow from 103.243.168.0/22
allow from 103.246.16.0/22
allow from 103.246.24.0/22
allow from 103.246.50.0/24
allow from 103.246.188.0/22
allow from 103.247.60.0/22
allow from 103.250.128.0/22
allow from 103.250.196.0/23
allow from 103.251.68.0/22
allow from 103.253.72.0/22
allow from 103.253.117.0/24
allow from 103.253.132.0/22
allow from 103.255.13.0/24
allow from 104.148.46.0/24
allow from 104.148.89.0/26
allow from 104.148.115.0/24
allow from 106.0.128.0/17
allow from 107.179.69.0/24
allow from 107.179.82.0/24
allow from 110.34.128.0/17
allow from 110.49.0.0/16
allow from 110.76.152.0/22
allow from 110.77.128.0/17
allow from 110.78.0.0/16
allow from 110.164.0.0/16
allow from 110.168.0.0/14
allow from 111.84.0.0/16
allow from 111.92.180.0/22
allow from 111.223.32.0/19
allow from 112.121.128.0/19
allow from 112.142.0.0/15
allow from 113.21.240.0/21
allow from 113.53.0.0/16
allow from 114.109.0.0/16
allow from 114.128.0.0/16
allow from 114.131.0.0/16
allow from 115.31.128.0/18
allow from 115.67.0.0/16
allow from 115.87.0.0/16
allow from 115.178.56.0/22
allow from 115.178.60.0/22
allow from 116.58.224.0/19
allow from 116.68.144.0/20
allow from 117.47.0.0/16
allow from 117.121.208.0/20
allow from 118.172.0.0/14
allow from 119.31.0.0/17
allow from 119.42.64.0/18
allow from 119.46.0.0/16
allow from 119.59.96.0/19
allow from 119.63.64.0/19
allow from 119.76.0.0/16
allow from 119.148.96.0/21
allow from 119.160.208.0/20
allow from 122.0.0.0/21
allow from 122.144.24.0/21
allow from 122.154.0.0/15
allow from 123.242.128.0/18
allow from 124.40.224.0/20
allow from 124.109.0.0/22
allow from 124.109.24.0/21
allow from 124.120.0.0/15
allow from 124.122.0.0/16
allow from 124.157.128.0/17
allow from 125.24.0.0/15
allow from 125.26.0.0/15
allow from 125.213.224.0/19
allow from 134.196.0.0/16
allow from 134.236.0.0/16
allow from 140.149.0.0/16
allow from 146.88.32.0/19
allow from 150.107.12.0/22
allow from 150.107.28.0/22
allow from 155.254.242.0/24
allow from 157.179.0.0/16
allow from 158.108.0.0/16
allow from 159.8.41.104/29
allow from 159.8.83.240/28
allow from 159.8.161.112/28
allow from 159.192.0.0/16
allow from 161.200.0.0/16
allow from 161.246.0.0/16
allow from 162.248.245.192/26
allow from 164.115.0.0/16
allow from 165.209.0.0/16
allow from 168.1.66.48/28
allow from 168.120.0.0/16
allow from 171.4.0.0/14
allow from 171.96.0.0/13
allow from 175.176.220.0/22
allow from 180.128.0.0/16
allow from 180.180.0.0/16
allow from 180.183.0.0/16
allow from 180.210.216.0/22
allow from 180.214.192.0/19
allow from 180.222.144.0/20
allow from 182.17.0.0/16
allow from 182.50.80.0/20
allow from 182.52.0.0/15
allow from 182.93.128.0/17
allow from 182.232.0.0/16
allow from 182.255.8.0/21
allow from 183.88.0.0/15
allow from 183.90.168.0/21
allow from 184.22.0.0/16
allow from 184.82.0.0/16
allow from 192.41.170.0/24
allow from 192.95.0.232/29
allow from 192.95.51.128/27
allow from 192.100.77.0/24
allow from 192.101.91.0/24
allow from 192.102.83.0/24
allow from 192.108.230.0/24
allow from 192.111.155.156/30
allow from 192.150.249.0/24
allow from 192.150.250.0/24
allow from 192.150.251.0/24
allow from 192.188.172.0/24
allow from 192.203.247.0/24
allow from 192.207.64.0/24
allow from 192.207.242.0/24
allow from 192.254.66.100/30
allow from 195.190.133.0/24
allow from 198.49.112.0/23
allow from 199.48.166.112/28
allow from 202.0.111.0/24
allow from 202.0.117.0/24
allow from 202.0.118.0/23
allow from 202.0.120.0/24
allow from 202.3.68.0/22
allow from 202.5.80.0/20
allow from 202.6.16.0/20
allow from 202.6.90.0/24
allow from 202.6.100.0/24
allow from 202.6.101.0/24
allow from 202.6.107.0/24
allow from 202.8.65.0/24
allow from 202.8.66.0/23
allow from 202.8.68.0/22
allow from 202.8.78.0/23
allow from 202.8.84.0/22
allow from 202.9.81.0/24
allow from 202.12.20.0/23
allow from 202.12.73.0/24
allow from 202.12.74.0/24
allow from 202.12.97.0/24
allow from 202.12.117.0/24
allow from 202.12.118.0/24
allow from 202.14.117.0/24
allow from 202.14.164.0/24
allow from 202.20.105.0/24
allow from 202.21.140.0/24
allow from 202.21.144.0/24
allow from 202.21.149.0/24
allow from 202.22.8.0/21
allow from 202.27.10.0/23
allow from 202.28.0.0/23
allow from 202.28.2.0/24
allow from 202.28.3.0/24
allow from 202.28.4.0/22
allow from 202.28.8.0/21
allow from 202.28.16.0/20
allow from 202.28.32.0/19
allow from 202.28.64.0/18
allow from 202.28.128.0/20
allow from 202.28.144.0/20
allow from 202.28.160.0/19
allow from 202.28.192.0/18
allow from 202.29.0.0/23
allow from 202.29.2.0/23
allow from 202.29.4.0/22
allow from 202.29.8.0/21
allow from 202.29.16.0/20
allow from 202.29.32.0/19
allow from 202.29.64.0/18
allow from 202.29.128.0/17
allow from 202.41.160.0/19
allow from 202.43.32.0/20
allow from 202.44.0.0/21
allow from 202.44.8.0/21
allow from 202.44.32.0/20
allow from 202.44.52.0/22
allow from 202.44.64.0/23
allow from 202.44.66.0/24
allow from 202.44.68.0/22
allow from 202.44.72.0/23
allow from 202.44.96.0/24
allow from 202.44.128.0/24
allow from 202.44.130.0/23
allow from 202.44.135.0/24
allow from 202.44.136.0/24
allow from 202.44.138.0/24
allow from 202.44.139.0/24
allow from 202.44.140.0/23
allow from 202.44.142.0/23
allow from 202.44.144.0/24
allow from 202.44.145.0/24
allow from 202.44.148.0/22
allow from 202.44.192.0/18
allow from 202.47.224.0/20
allow from 202.47.240.0/21
allow from 202.47.248.0/21
allow from 202.52.4.0/22
allow from 202.55.140.0/22
allow from 202.57.128.0/22
allow from 202.57.132.0/22
allow from 202.57.136.0/21
allow from 202.57.144.0/20
allow from 202.57.160.0/19
allow from 202.58.126.0/24
allow from 202.58.244.0/24
allow from 202.60.192.0/20
allow from 202.69.136.0/21
allow from 202.71.112.0/20
allow from 202.80.224.0/20
allow from 202.80.240.0/21
allow from 202.80.248.0/22
allow from 202.80.252.0/22
allow from 202.90.4.0/22
allow from 202.91.16.0/21
allow from 202.93.48.0/20
allow from 202.94.73.0/24
allow from 202.94.76.0/23
allow from 202.94.240.0/20
allow from 202.122.40.0/21
allow from 202.122.130.0/23
allow from 202.125.84.0/23
allow from 202.129.0.0/19
allow from 202.129.32.0/19
allow from 202.129.204.0/22
allow from 202.133.128.0/20
allow from 202.133.144.0/20
allow from 202.133.160.0/19
allow from 202.139.192.0/19
allow from 202.142.192.0/19
allow from 202.143.128.0/18
allow from 202.148.176.0/20
allow from 202.149.24.0/21
allow from 202.149.96.0/19
allow from 202.151.4.0/22
allow from 202.151.40.0/21
allow from 202.151.176.0/20
allow from 202.162.76.0/22
allow from 202.170.112.0/20
allow from 202.172.16.0/21
allow from 202.173.208.0/20
allow from 202.176.64.0/19
allow from 202.176.96.0/19
allow from 202.176.128.0/18
allow from 202.182.0.0/22
allow from 202.182.4.0/22
allow from 202.182.8.0/21
allow from 202.182.16.0/20
allow from 202.183.128.0/19
allow from 202.183.160.0/19
allow from 202.183.192.0/20
allow from 202.183.208.0/21
allow from 202.183.216.0/22
allow from 202.183.220.0/22
allow from 202.183.224.0/20
allow from 202.183.240.0/21
allow from 202.183.248.0/22
allow from 202.183.252.0/22
allow from 203.4.160.0/24
allow from 203.11.74.0/24
allow from 203.21.42.0/23
allow from 203.28.128.0/23
allow from 203.33.240.0/24
allow from 203.62.152.0/22
allow from 203.78.96.0/20
allow from 203.80.56.0/24
allow from 203.99.252.0/23
allow from 203.107.128.0/18
allow from 203.107.192.0/18
allow from 203.113.0.0/19
allow from 203.113.32.0/19
allow from 203.113.64.0/19
allow from 203.113.96.0/19
allow from 203.114.96.0/19
allow from 203.118.64.0/20
allow from 203.118.80.0/20
allow from 203.118.96.0/20
allow from 203.118.112.0/20
allow from 203.130.128.0/19
allow from 203.131.208.0/20
allow from 203.144.128.0/19
allow from 203.144.160.0/19
allow from 203.144.192.0/19
allow from 203.144.224.0/20
allow from 203.144.240.0/21
allow from 203.144.248.0/22
allow from 203.144.252.0/22
allow from 203.145.112.0/21
allow from 203.146.0.0/22
allow from 203.146.4.0/22
allow from 203.146.8.0/21
allow from 203.146.16.0/20
allow from 203.146.32.0/19
allow from 203.146.64.0/19
allow from 203.146.96.0/19
allow from 203.146.128.0/19
allow from 203.146.160.0/19
allow from 203.146.192.0/19
allow from 203.146.224.0/19
allow from 203.147.0.0/22
allow from 203.147.4.0/22
allow from 203.147.8.0/21
allow from 203.147.16.0/20
allow from 203.147.32.0/19
allow from 203.148.128.0/19
allow from 203.148.160.0/19
allow from 203.148.192.0/19
allow from 203.148.224.0/20
allow from 203.148.240.0/21
allow from 203.148.248.0/22
allow from 203.148.252.0/22
allow from 203.149.0.0/22
allow from 203.149.4.0/22
allow from 203.149.8.0/21
allow from 203.149.16.0/20
allow from 203.149.32.0/19
allow from 203.150.0.0/17
allow from 203.150.128.0/17
allow from 203.151.0.0/17
allow from 203.151.128.0/17
allow from 203.153.50.0/23
allow from 203.153.128.0/20
allow from 203.153.160.0/20
allow from 203.153.176.0/20
allow from 203.154.0.0/17
allow from 203.154.128.0/18
allow from 203.154.192.0/18
allow from 203.155.0.0/17
allow from 203.155.128.0/20
allow from 203.155.144.0/21
allow from 203.155.152.0/21
allow from 203.155.160.0/19
allow from 203.155.192.0/18
allow from 203.156.0.0/18
allow from 203.156.64.0/18
allow from 203.156.128.0/18
allow from 203.157.0.0/16
allow from 203.158.0.0/21
allow from 203.158.96.0/19
allow from 203.158.128.0/17
allow from 203.159.0.0/16
allow from 203.160.4.0/22
allow from 203.160.137.0/24
allow from 203.170.16.0/22
allow from 203.170.50.0/23
allow from 203.170.128.0/18
allow from 203.170.192.0/18
allow from 203.172.32.0/19
allow from 203.172.64.0/18
allow from 203.172.128.0/17
allow from 203.185.64.0/19
allow from 203.185.96.0/19
allow from 203.185.128.0/19
allow from 203.188.0.0/18
allow from 203.189.116.0/22
allow from 203.190.250.0/23
allow from 203.192.32.0/20
allow from 203.192.48.0/20
allow from 203.195.96.0/20
allow from 203.209.0.0/18
allow from 203.209.64.0/18
allow from 203.209.191.0/24
allow from 203.223.88.0/23
allow from 210.1.0.0/18
allow from 210.4.128.0/19
allow from 210.86.128.0/18
allow from 210.86.192.0/19
allow from 210.203.128.0/18
allow from 210.213.0.0/18
allow from 210.246.64.0/18
allow from 210.246.128.0/17
allow from 216.244.77.112/29
allow from 218.100.38.0/24
allow from 218.100.46.0/23
allow from 218.100.66.0/24
allow from 222.123.0.0/16
allow from 223.24.0.0/16
allow from 223.25.192.0/19
allow from 223.27.192.0/18
allow from 223.204.0.0/14
deny from all
</Limit>

Leave a Reply

iameveme