วิธีการตั้งค่า Swappiness บน linux

วิธีการตั้งค่า Swappiness บน linux

เป็นที่ทราบกันดีว่า Swap เป็นการสำรองพื้นที่บนHDD หรือ SSD เมื่อหน่วยความจำ RAM เต็ม โดยระบบจะเรียกใช้งานพื้นที่สำรองนี้ให้โดยอัตโนมัติ

นอกจากการสร้างพื้นที่ swap แล้ว เรายังสามารถกำหนดขอบเขตที่ระบบจะเรียกใช้ Swap เพื่อทำการเก็บข้อมูล โดยค่า Default ของระบบ จะอยู่ที่ 30-60 ซึ่งเหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่ในการใช้งานบางกรณีที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่น เราต้องทำระบบเพื่อให้บริการสำหรับฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Tropology ในรูปแบบปกติ(Single Master), Master-slave, Multi-Master จนไปถึงการทำ Failover บน Cluster โดยมี Load balance สำหรับ Mysql ก็ตาม

เนื่องจาก Mysql บน Tropology ที่กล่าวมาข้างต้น ต้องการความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ถูก Replicate ไว้ในแต่ละ Node ต้องมีข้อมูลที่เหมือนกันทั้งหมด จึงเป็นที่มาของการตั้งค่า Swapiness สำหรับ Server ที่ให้บริการด้านฐานข้อมูลโดยเฉพาะกันครับ

เริ่มด้วยการเช็คค่าเริ่มต้นของ Swappiness ที่ระบบตั้งมาให้กันก่อนครับ

โดยระบบจะตอบกลับค่าปกติที่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 30-60

หรือตรวจสอบด้วยคำสั่ง sysctl

ส่วนวิธีการกำหนด Parameter Swappiness ให้กำหนดค่าด้วยคำสั่งจัดการไฟล์ที่ท่านใช้ โดยไปที่ /etc/sysctl.conf

โดยเพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปที่ไฟล์นี้ได้เลยครับ

Leave a Reply

iameveme