วิธีการตั้งค่า Swappiness บน linux

วิธีการตั้งค่า Swappiness บน linux

เป็นที่ทราบกันดีว่า Swap เป็นการสำรองพื้นที่บนHDD หรือ SSD เมื่อหน่วยความจำ RAM เต็ม โดยระบบจะเรียกใช้งานพื้นที่สำรองนี้ให้โดยอัตโนมัติ

นอกจากการสร้างพื้นที่ swap แล้ว เรายังสามารถกำหนดขอบเขตที่ระบบจะเรียกใช้ Swap เพื่อทำการเก็บข้อมูล โดยค่า Default ของระบบ จะอยู่ที่ 30-60 ซึ่งเหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่ในการใช้งานบางกรณีที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่น เราต้องทำระบบเพื่อให้บริการสำหรับฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Tropology ในรูปแบบปกติ(Single Master), Master-slave, Multi-Master จนไปถึงการทำ Failover บน Cluster โดยมี Load balance สำหรับ Mysql ก็ตาม

เนื่องจาก Mysql บน Tropology ที่กล่าวมาข้างต้น ต้องการความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ถูก Replicate ไว้ในแต่ละ Node ต้องมีข้อมูลที่เหมือนกันทั้งหมด จึงเป็นที่มาของการตั้งค่า Swapiness สำหรับ Server ที่ให้บริการด้านฐานข้อมูลโดยเฉพาะกันครับ

เริ่มด้วยการเช็คค่าเริ่มต้นของ Swappiness ที่ระบบตั้งมาให้กันก่อนครับ

cat /proc/sys/vm/swappiness

โดยระบบจะตอบกลับค่าปกติที่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 30-60

[[email protected] ~]# cat /proc/sys/vm/swappiness
30
[[email protected] ~]# 

หรือตรวจสอบด้วยคำสั่ง sysctl

[[email protected] ~]# sysctl vm.swappiness
vm.swappiness = 30
[[email protected] ~]#

ส่วนวิธีการกำหนด Parameter Swappiness ให้กำหนดค่าด้วยคำสั่งจัดการไฟล์ที่ท่านใช้ โดยไปที่ /etc/sysctl.conf

[[email protected] ~]# sudo nano /etc/sysctl.conf

โดยเพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปที่ไฟล์นี้ได้เลยครับ

vm.swappiness=1

Leave a Reply

iameveme