สร้าง repo และอัพโปรเจ็คขึ้น git

ขั้นตอนการนำ Projecct ขึ้นไปที่ GitHub

ขั้นตอนที่ 1 init

เปิด Command Prompt แล้วไปที่ Project Folder

พิมพ์

git init

เพื่อให้ git initialize project เรา โดย git จะสร้าง folder .git ใน project

ขั้นตอนที่ 2 remote add origin

พิมพ์

git remote add origin https://github.com/kongoon/Yii2-Tutorial.git

เพื่อกำหนดที่เก็บใน GitHub ที่ได้สร้าง Project ไว้ โดยเอามาจาก

ขั้นตอนที่ 3 add *

พิมพ์

git add *

เพื่อเลือกไฟล์ ทั้งหมดที่จะนำขึ้นไปที่ Project ใน GitHub

ขั้นตอนที่ 4 commit

พิมพ์

git commit -m "text"

เพื่อเพิ่มการ commit และใส่คำอธิบายในคำว่า text เช่น first commit เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 push

พิมพ์

git push -u origin master

เพื่อทำการส่งไฟล์ขึ้นไปใน Project ที่ GitHub ในขั้นตอนนี้ จะถาม github user และจะให้ใส่รหัสผ่าน หมายเหตุ การพิมพ์รหัสผ่านจะไม่ปรากฎให้เห็น ไม่ต้องห่วงให้กด Enter ได้เลย

เมื่อกำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่ามีการส่งข้อมูลเข้าไป

ตรวจสอบ Project ใน GitHub.com ก็จะเห็นไฟล์ต่างๆ ปรากฏขึ้น

Leave a Reply

iameveme